• Produkter

Produkter

Produkterna är uppdelade i fyra produktområden: Passiv RFID, Aktiv RFID, Övervakning/Trådlösa sensorer och Radiokommunikation.

Många av produkterna är dock uppbyggda runt samma bas och är därför kompatibla med varandra. Besök därför gärna alla fyra produktområdena för att få en komplett bild över vad vi har att erbjuda och vad man kan göra.  

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor, funderingar eller behöver något helt annat.

 

Om inget annat står så har alla produkter följande specifikation:

  • Vädertät IP54
  • AES-kryptering
  • Temperaturområde -40ºC to +85ºC

ÖVERVAKNING/TRÅDLÖSA SENSORER