• Lösningar

Behovet av sensorer och trådlös kommunikation är mycket stor inom många olika områden. Exempel på sådana områden där våra produkter finns inom är:

  • Positionering och personsäkerhet
  • Övervakning och militära områden.
  • Access
  • Loggning och övervakning med sensorer.

Många av våra kunder är beroende av vår sekretess. Nedan följer dock några områden som inte är känsliga:

Titta gärna in på vår produktsida och tveka inte med att kontakta oss för att diskutera era specifika önskemål.

Äventyrsland med passiv RFID

I Götene har ett äventyrsland byggts av den välkände profilen Bert Carlsson.

Gästerna får en passiv RFID-Tag som bärs på handleden. Genom att gå till olika "stationer" på äventyrslander och där hålla TAGen mot RFIDläsaren SC300-READ-RF , så får gästen då ett nytt "uppdrag". Genom att använda en trådlös RFID-läsare så kan dessa läsare placeras på ställen där anslutningskabel inte är möjlig.

Grindöppning

Svenska kyrkan har ett antal inhägnade områden. För att öppna grindar för en lastbil så använder föraren en aktiv TAG med knapp SC200-B . Det krypterade radiopaketet gör det omöjligt för en "icke godkänd" access.

Sängövervakningssystem för dementa

Detta är ett exempel på ett helt kundspecifikt projekt.

En trådlös sängsensor är monterad under madrassen för att kontinuerligt mäta om personen befinner sig i sängen. Om sängen är tom, i en fördefinierad tid, så går ett larm för att tillkalla personal.

Trucksäkerhet med KoneCranes

 

Den höga farten och begränsat synfält, med stora truckar, gör att det varje år sker olyckor med dödlig utgång. Tillsammans med Konecranes har vi utvecklat NearGuard för att förhindra detta. Med en ID-TAG SC200-ID monterad på personalens bälte så får truckföraren en varning om personer befinner sig i truckens närområde.

Mätning av fukt på byggarbetsplatser

 

Undertiden betong torkar så används en Fukt-TAG  SC200-H för att kontinuerligt mäta luftfuktigheten.